0933 329 168

Home / Tag Archives: Máy thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm

Tag Archives: Máy thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm

Tủ thử nghiệm độ ẩm và nhiệt độ dạng đứng ngành điện tử

Máy thử nghiệm điều khiển nhiệt độ và độ ẩm là một loại thiết bị đo lường kiểm định chất lượng, máy có thể mô phỏng sự tổ hợp của nhiệt độ và độ ẩm môi trường hoàn cảnh tự nhiên ngoài trời và trong phòng, kiểm tra khả năng …

Xem chi tiết

Máy thử nghiệm độ bền chịu nhựa dưới nhiệt độ cao thấp và độ ẩm khác nhau

Máy thử nghiệm điều khiển nhiệt độ và độ ẩm, máy có thể mô phỏng các tổ hợp môi trường nhiệt độ hoàn cảnh khác nhau trong phòng và khí hậu thời tiết ngoài trời, mục đích dùng để đo lường, kiểm tra chất lượng của nhựa dưới sự tác …

Xem chi tiết