096 888 1028

Home / Máy sản xuất giấy đá Stone Paper

Máy sản xuất giấy đá Stone Paper

Máy sản xuất giấy làm từ bột đá làm báo chí tập viết sách vỡ

Dây chuyền sản xuất giấy làm từ bột đá (Stone Paper) là thiết bị như thế nào, máy sản xuất giấy làm từ bột đá là loại thiết bị máy đùn cán màng giấy, giấy đá có thành chính là bột đá vôi CaCO3 (80%), cộng thêm một lượng ít …

Xem chi tiết